Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

AMAÇ:

 • Öz güvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışmak,
 • Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştirmek,
 • Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmak,
 • Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek,
 • Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam sağlamak,
 • Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almak,
 • Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak Hastanemiz değerleridir.

  HEDEFLER:

 • Merkezimizde sunulan sağlık hizmetlerinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Mevcut hizmet binasını hastalar ve çalışanlar için daha kullanılabilir ve ferah hale getirmek,
 • Merkezimizin kalite standartlarını etkin hale getirmek,
 • Merkezimiz birimlerinin çalışmalarını verimli hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemeleri güncellemek,
 • Gerekli durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yeni birimler oluşturmak,
 • Merkezimizin teknik ve tıbbi donanım eksikliklerini gidermek,
 • Hizmet binasında gerekli onarım ve tadilatları yapmak,
 • Kaliteli sağlık hizmeti sunumuna yönelik personelin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek,
 • Koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları kapsamında merkezimize başvuran hastalara eğitim vermek,